Voorwoord

Voorwoord

Beste lezer,

In 2017 hebben wij ons gericht op de ontwikkeling rondom de integrale ouderenzorg en de bestendiging van het zorgprogramma CVRM. Inmiddels zijn we zover dat we gaan uitbreiden met hartfalen en atriumfibrilleren. Maar onze activiteiten gaan verder dan alleen zorgprogramma’s.

Verbinden

Voor een optimale samenwerking tussen huisartsen en specialisten is verbinding nodig. We hebben in elke Drentse regio een transmuraal coördinator gemobiliseerd. Ook optimale samenwerking met de gemeenten is van belang. Daarom begeleiden we 12 Drentse huisartscoördinatoren die de huisartsenpraktijken met hun gemeente verbinden.   

Geprofessionaliseerd

We hebben een Raad van Commissarissen (RvC) als toezichthouder aangesteld. Ook bieden we steeds meer ondersteuning aan onze huisartsen. Zowel binnen de huisartsenpraktijk, als in de netwerken rondom de huisartsenpraktijk. We vinden het belangrijk om te horen waar onze huisartsen behoefte aan hebben en wat zij van ons verwachten. Daarom zijn we dit jaar gestart met hagro-bezoeken.  

Chronische zorg

Door de landelijke zorgontwikkelingen en de veranderende blik op zorggroepen van de zorgverzekeraars worden de verwachtingen groter. De integrale gedachte gaat steeds meer de boventoon voeren. Ook bij ons. Zo ondernemen wij sinds begin 2016 stappen om een omslag naar één integraal programma chronische zorg te maken.

In 2017 hebben wij ons voorbereid op toekomstige ontwikkelingen door een solide basis te leggen. Zowel intern, als in onze regierol en dienstverlening.

Ron Wissink, Stefan Meinema | Directie HZD

RvC

Vanaf 1 april 2017 hebben we een Raad van Commissarissen (RvC) die toezicht op ons houdt volgens de Governance Code Zorg 217. De RvC staat ons met raad en daad bij en bestaat uit Wouter van der Kam, Chris Zegers en Margreet de Graaf. Alle drie vertegenwoordigen zij een verschillend maatschappelijk veld: zorg, financieel en publiek domein. 

Voorwoord

In 2017 hebben we allereerst een beeld gevormd over HZD en haar omgeving. We hebben alle drie een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Drentse Huisartsen bijgewoond. Dit gaan we in 2018 voortzetten. Ook hebben we kennisgemaakt met de meest actuele thema’s, waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. Zoals de rol van HZD binnen de regio. Op die manier kunnen wij ónze rol als sparringpartner voor de directie optimaal vervullen." 

Professionaliteit

"Opvallend is de professionaliteit op het werkterrein van HZD. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van de ouderenzorg, het project 'versterking GGZ-keten', de netwerkvorming rond de huisartsenpraktijk en het onderzoek naar het integraal zorgprogramma. Wij zien HZD als een toekomstbestendige huisartsenorganisatie met een innovatief karakter, een vooruitstrevende visie én een team van enthousiaste professionals dat hier invulling aan geeft."

Uitdaging

"De ontwikkelingen binnen de zorg, zoals differentiatie van zorg, transmuralisering en de demografische ontwikkelingen in de provincie zorgen voor de nodige uitdaging. De maatschappelijke opgave waar we nu voor staan is om samen het zorglandschap opnieuw vorm en invulling te geven. Voor HZD is het van belang de juiste rol te pakken." 

"We zien een organisatie die ooit is begonnen als zorggroep en de afgelopen jaren grote ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Daarmee is HZD wat ons betreft een onmisbare speler geworden in het Drentse zorglandschap. Alle noordelijke nuchterheid ten spijt mogen we daar in Noord-Nederland best trots op zijn."

Wouter van der Kam
Voorzitter Raad van Commissarissen