Praktijkvoering

Nieuwe betaaltitel

De O&I betaaltitels zijn gebaseerd op het onderzoek naar de nieuwe bekostigingsstructuur voor de eerste lijn. Zilveren Kruis heeft ons tijdens dit proces geconsulteerd.

Zilveren Kruis

In de loop van het jaar is bekend geworden dat Zilveren Kruis deze nieuwe betaaltitels nog niet invoert, als een van de weinige zorgverzekeraars. De streefdatum hiervoor is 2019. Volgend jaar zal een overgangsjaar zijn.

Deze behouden aanpak en de participatie van zorggroepen in het traject vinden we prijzenswaardig.

Stefan Meinema, directeur bedrijfsvoering

Digitalisering

In Drenthe werken we met VIPLive van Calculus waarin je veilig digitaal verwijst, specialisten consulteert en zorgplannen maakt. Momenteel inventariseren we de mogelijkheden om vanuit het HIS rechtstreeks via dit systeem over én met patiënten te communiceren. 

Verwijzen

Calculus heeft een systeem voor horizontaal doorverwijzen ontwikkeld. Hiermee starten we volgend jaar. Sinds dit jaar kunnen onze huisartsenpraktijken vanuit het HIS naar een diëtist verwijzen. Daardoor is een wisselwerking ontstaan: beiden hebben inzage in de actuele meetwaarden. Ook zijn we dit jaar een pilot begonnen met cardiologen in Emmen waarin we op afstand consulteren.

Uitbreiding VIPLive

Calculus gaat VIPLive uitbreiden. Zo werken ze momenteel aan meer selectiemogelijkheden en rapporten, en een ketenzorgdashboard voor ouderenzorg. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op vragen vanuit de huisartsenpraktijken. 

Onze eerste indruk is positief.

Heidi Strijker, praktijkconsulent

Praktijkmanagersnetwerk

Vorig jaar is het ontwikkelteam praktijkmanagement opgericht. Zij hebben de zogeheten quickscan ontwikkeld waarmee huisartsenpraktijken inzicht krijgen in mogelijke verbeterpunten in hun praktijkvoering.

Ontwikkelteam

Het ontwikkelteam bestaat uit 6 Drentse praktijkmanagers. Zij bieden de quickscan aan, bespreken de uitkomsten en geven een advies op maat. Ook organiseren zij jaarlijks een bijeenkomst voor alle Drentse praktijkmanagers.

Doel

Dit jaar hebben we het praktijkmanagersnetwerk verder geprofessionaliseerd. Met als doel het vergroten van de kwaliteit van de interne organisatie en continuïteit binnen de huisartsenpraktijken.

 

Van links naar rechts: Rina Dekker, Gerda Ballast, Harm-Jaap Roetman, Marijke Blommendaal, Jenny van der Boon en Ina Baas. Van links naar rechts: Rina Dekker, Gerda Ballast, Harm-Jaap Roetman, Marijke Blommendaal, Jenny van der Boon en Ina Baas.

Diensten

Alle Drentse huisartsenpraktijken hebben een aanbod voor de quickscan gekregen. Daar zijn 50 praktijken op ingegaan. Het ontwikkelteam heeft 5 producten/diensten voor onze praktijken gemaakt. Bijvoorbeeld een functieomschrijving voor een praktijkmanager, hulp bij werving en selectie, intervisie opzetten en begeleiding bij een missie en visie traject. Ook hebben we nu inzicht in welke huisartsenpraktijken een praktijkmanager in dienst hebben of zouden willen hebben.

Bewustwording

Onze activiteiten zijn gericht op het vergroten van de bewustwording bij praktijkhouders over hun rol als werkgever en inzicht bieden in kosten en baten. Ook helpen we in korte trajecten naar individuele vraag. Daarbij stimuleren we samenwerking tussen kleinere praktijken om tot een optimale schaalgrootte te komen.

Voor een op de toekomst gerichte praktijkorganisatie.

Marijke Blommendaal, praktijkmanager

Flexpool

Tijdelijke vervanging vinden blijkt lastig te zijn. Daarom richten we een flexpool op voor praktijkmedewerkers. Dit zijn praktijkondersteuners, dokters- en apothekersassistentes. Al onze huisartsen kunnen hierop een beroep doen.

Voor wie?

Het is een pool van én voor de huisartsen waarvoor praktijkmedewerkers zich kunnen inschrijven. Daarnaast benaderen we ook externe medewerkers voor de verdere invulling van de pool.

Zo werkt het

Wanneer vervanging nodig is, nemen huisartsen contact op met de flexpool. Daar wordt gekeken naar de juiste match. De geselecteerde medewerker maakt kennis met de praktijk. Na een wederzijds akkoord betalen huisartsen een all-in tarief per gewerkt uur van de vervangende medewerker.

De flexpool gaat in februari 2018 live.

Martien Roemeling, directiesecretaresse

Verzekeringen

Toename

De kosten van de rechtsbijstand nemen toe doordat er vaker een beroep op wordt gedaan. Ook de premie is aanzienlijk verhoogd. Deze trend zet zich in 2018 voort.

Waarom?

Reden hiervoor is dat patiënten de huisarts vaker aansprakelijk stellen, het aantal ingediende claims stijgt en de hoogte van de schadevergoedingen is toegenomen.

De premies voor de collectieve VvAA verzekering zijn gestegen.

Geertje Speelman, coƶrdinator financiƫn