Toekomst

Integraal zorgprogramma

We willen meerwaarde creëren in de chronische zorg. Hierdoor werken we al sinds 2016 aan een omslag naar één integraal programma chronische zorg. De Quadruple Aim staat hierbij centraal. Dat wil zeggen: het creëren van een betere ervaring van zorg voor patiënten én meer gezondheidswinst tegen lagere kosten. En ook niet onbelangrijk: verbetering van de werkbeleving van zorgverleners.

Inzicht in de patiëntpopulatie is een belangrijke eerste voorwaarde voor het ontwikkelen van dit integraal zorgprogramma. De onderzoekers van de Vakgroep Health Services Research (HSR) van de Universiteit Maastricht (UM) hebben zich hierin verdiept op basis van patiëntgegevens die een groot aantal Drentse huisartsen hebben aangeleverd.

Onderzoek

Vanaf september 2017 tot en met augustus 2018 staat de beantwoording van deze onderzoeksvragen centraal:

  1. Hoe kan door middel van een integraal programma chronische zorg waarde voor onze huisartsenpraktijken worden gecreëerd?
  2. Hoe kunnen we patiënten met één of meer chronische aandoening(en) in homogene subgroepen met een onderscheidend profiel van kenmerken indelen ter ondersteuning van een integraal programma chronische zorg? 

Hoe nu verder?

Komend jaar gaan de onderzoekers verder met het analyseren van de data afkomstig uit de HISsen, aangevuld met data vanuit het CBS. Dit zal grondslag zijn voor een antwoord op de 2e onderzoeksvraag. Vervolgens gaan we samen het integraal zorgprogramma inrichten.

Ons doel? 

Een integraal zorgprogramma chronische zorg in héél Drenthe.

Ron Wissink, medisch directeur