Wie we zijn

Over ons

Missie

HZD biedt de huisarts en de praktijkmedewerkers de mogelijkheid om zich te kunnen richten op hun kerntaak: het leveren van persoonlijke, continue en integrale zorg aan individuen en gezinnen die aan de huisarts zijn toevertrouwd.

Visie

HZD stelt de huisarts in staat zich voor te bereiden op de toekomst. Door te ondersteunen binnen de huisartsenpraktijk en door de huisartsenpraktijk te verbinden met andere zorgprofessionals en het sociale domein.

 

Profiel

Alle huisartsen in het gebied waar we ons op richten, de provincie Drenthe, zijn lid van de Drentse Huisartsen Coöperatie en nemen deel aan onze zorgprogramma’s.

 In 2017 hebben we geconcludeerd dat de term ‘zorggroep’ de lading niet meer dekt. Wij zijn uitgegroeid tot een regio-organisatie die de huisartsenpraktijken in staat stelt zich voor te bereiden op de toekomst. Dit doen wij door de huisartsenpraktijk te ondersteunen op het gebied van zorgverlening en praktijkvoering.   

Zorgverlening

 • Faciliteren ketenzorgprogramma’s: DM type 2, CVRM, COPD en ouderenzorg
 • Aanleveren en bespreken management- en kwaliteitsinformatie
 • Toezien op navolging kwaliteitsafspraken
 • Scholing en kennisbevordering
 • Samenwerking bevorderen met ketenpartners, zoals diëtisten, oogartsen, psychologen en fysiotherapeuten
 • GGZ

Praktijkvoering

 • Contractering Zilveren Kruis
 • Digitalisering binnen ketens met Calculus
 • P&O via praktijkmanagersnetwerk en flexpool
 • Verzekeringen (VvAA)
 • Financiële administratie
 • Bedrijfskundig advies

Netwerkvorming

Het zorglandschap wordt ingewikkelder en er is steeds meer verbinding en samenwerking tussen (zorg)partijen nodig. Huisartsenpraktijken raken meer verbonden met andere zorgverleners in de 1e en 2e lijn en met het sociale domein. Wij stellen de huisartsen(praktijken) in staat zich voor te bereiden op de toekomst door te helpen met de netwerkvorming rondom praktijken.

Filosofie

Wij geloven dat goede zorg alleen kan bestaan wanneer er een vertrouwensrelatie is tussen patiënt en huisarts. Net zoals wij alleen maar succesvol kunnen zijn wanneer er vertrouwen is tussen onze huisartsen en ons.

Bij al onze communicatie en ons handelen zijn de kernwaarden ons uitgangspunt. We streven er dan ook naar om alle professionals binnen ons team hun functie te laten vervullen op basis van vertrouwen, ruimte en autonomie.

Wij vertrouwen op de kennis, betrokkenheid en het zelfsturend vermogen van de professional. Wij zijn een mensgerichte en innovatieve organisatie.

Onze kernwaarden zijn vertrouwen, autonomie, verbondenheiddaadkracht en werkplezier.

Ron Wissink, medisch directeur

Personeel

We zijn een lerende organisatie die onze medewerkers en huisartsenpraktijken in staat stelt de dienstverlening aan te passen door het stimuleren van scholing, ontwikkeling en initiatief. Wij streven ernaar organisatiekracht en inhoudelijke expertise elkaar op elk niveau te laten versterken.

Ons team

Ons team
Ron Wissink medisch directeur vanaf 1 juli 2013 0,6 fte
Stefan Meinema directeur bedrijfsvoering vanaf 1 januari 2014 1,0 fte
Margreet Rietdijk officemanager vanaf 1 juli 2013 0,8 fte
Siska van der Vlugt manager kwaliteit vanaf 1 oktober 2014 0,8 fte
Liliane Sloot coördinator innovatie & ontwikkeling vanaf 1 september 2013 0,4 fte
Heidi Strijker praktijkconsulent vanaf 1 september 2014 0,8 fte
Joyce van Dijk communicatieadviseur vanaf 20 juli 2015 0,8 fte
Jeanet Scheper praktijkconsulent vanaf 1 mei 2016 0,6 fte
Maartje Kort directiesecretaris/secretaris RvC vanaf 1 januari 2017 0,7 fte
Myriam Bijstra coördinator scholingen vanaf 1 januari 2017 0,8 fte
Geertje Speelman coördinator financiën vanaf 1 januari 2017 0,8 fte
Ingeborg Weuring projectleider GGZ vanaf 23 januari 2017 0,7 fte
Jaap te Velde coördinator integrale ouderenzorg Drenthe vanaf 1 september 2017 1,0 fte
Martien Roemeling directiesecretaresse vanaf 1 december 2017 0,7 fte
Janny Kiers ondersteunend consulent vanaf 15 mei 2017 0,1 fte
Anita Truin ondersteunend consulent vanaf 15 mei 2017 0,1 fte

Ron, Stefan, Margreet, Siska, Liliane Ron, Stefan, Margreet, Siska, Liliane

Heidi, Joyce, Jeanet, Maartje Heidi, Joyce, Jeanet, Maartje

Myriam, Geertje, Ingeborg, Jaap, Martien Myriam, Geertje, Ingeborg, Jaap, Martien

2017/2018

In één jaar 8 nieuwe medewerkers. Een behoorlijke groei waardoor ook de behoefte aan professionaliteit binnen de onderlinge samenwerking is gegroeid.

We praten over de vraag hoe we de kracht van ons kleine, informele en enthousiaste team kunnen behouden en welke organisatiestructuur nodig is. Hierop is niet direct antwoord te geven maar het heeft ons wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid laten inzien. We werken allemaal vanuit hetzelfde doel. Dat verbindt. 

Op 31 december 2017 hebben we 10,7 fte in loondienst.

Stefan Meinema, directeur bedrijfsvoering

Organisatiestructuur

De Drentse Huisartsen Coöperatie vertegenwoordigt alle huisartsen in Drenthe. Hiervan zijn 240 huisartsen lid. Vanaf 1 januari 2017 heeft de coöperatie haar naam gewijzigd in Drentse Huisartsen. Drentse Huisartsen is eigenaar en 100% aandeelhouder van HZD; al onze activiteiten vallen binnen de kaders van Drentse Huisartsen.

 

Organogram 2017

Door de komst van een RvC, een nieuwe samenstelling van het bestuur van de Drentse Huisartsen en de integratie van de LHV-Kring binnen de Coöperatie in 2016, zijn wij samen met het bestuur op zoek naar een passende samenwerkingsvorm. De contouren van deze samenwerkingsvorm beginnen zich af te tekenen.

Raad van Commissarissen

De RvC vergadert meestal zes keer per jaar met onze directie. Twee keer per jaar sluit het bestuur van de Drentse Huisartsen aan – als vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering - tijdens de tripartite aandeelhoudersvergadering.

De RvC toetst of onze koers en beleid binnen de kaders van Drentse Huisartsen past. Daarnaast is de RvC ook werkgever en sparringpartner van/voor onze directie.

Maartje Kort, directiesecretaris/secretaris RvC

Nieuwe locatie

Verhuizing

We verwachten dat ons team ook de komende jaren blijft groeien. Met de huidige omvang pasten we al bijna niet meer op de 3e etage van de Oostersingel. Op naar een nieuwe locatie! In het voorjaar van 2018 verhuizen we naar de Stationsstraat in Assen.

 

In dit gebouw vestigt zich het Medisch Centrum Assen met huisartsen, fysiotherapeuten, een apotheek, kaakchirurgen en de Centrale huisartsendienst (CHD).

Margreet Rietdijk, officemanager

Communicatie

We hebben de afgelopen jaren signalen gekregen zichtbaarder te zijn. Drentse huisartsen bleken sterker te voelen dat wij als organisatie voor, van en door hen zijn. Onze praktijkconsulenten hebben de organisatie een gezicht gegeven.

In 2017 waren zij grotendeels te vinden in de huisartsenpraktijken en steeds minder op kantoor. Een graag geziene ontwikkeling! Door hun inzet worden we bereikbaar en toegankelijk gevonden.

Dat gevoel willen we bestendigen door onze periodieke nieuwsbrief waarin we alle Drentse huisartsen én praktijkmedewerkers op de hoogte houden van wat er bij ons speelt en wat de meerwaarde daarvan is. Onze nieuwsbrief wordt goed gelezen.

 

Persoonlijk

We hebben een professionaleringslag ‘in beeld’ gemaakt. Alle teamleden zijn op onze website voorzien van een up-to-date foto en ook alle kaderhuisartsen krijgen hierop een plekje. Daarnaast werken we steeds minder met algemene afbeeldingen en willen we in 2018 zoveel mogelijk met eigen fotomateriaal werken.  

We leggen de nadruk op onze medewerkers in plaats van op de organisatie. Daarmee verpersoonlijken we HZD.

Joyce van Dijk, communicatieadviseur